Skapa ett bra grundskydd för dina anställda!

Vi gör det enklare för företag utan kollektivavtal. Vi har tagit fram ett paket som innehåller ett bra skydd till ett bra pris med väldigt enkel administration. För att teckna paketet behöver man inte anmäla in personuppgifter för de som ska försäkras – det räcker med att anmäla in antalet anställda. Paketet innehåller två försäkringar, TGL och TFO. I paketet ingår också premiebefrielse vid minst 25 % arbetsoförmåga hos den anställde.

Paketet kostar 81 kronor per månad.

TGL

TGL Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som de flesta privatanställda tjänstemän omfattas av när arbetsgivare har ett kollektivavtal. Även ett företag som saknar kollektivavtal kan teckna TGL för sina anställda hos Movestic Liv & Pension.

Försäkringspremien är avdragsgill. Utfallande belopp är fritt från inkomstskatt.

TFO

Movestics Tjänsteförsäkring Olycksfall är en obligatorisk försäkring som omfattar alla på företaget. Försäkringen kan lämna ersättning upp till 30 prisbasbelopp för invaliditet. Den försäkrade kan även få ersättning för kostnader som uppstår i samband med olyckan, till exempel för förstörda kläder, resor och läkarbesök. Försäkringen kan också ersätta kostnader för tandskador, rehabilitering och hjälpmedel, sveda och värk samt utseendemässiga följder av olyckan som framträdande ärr.

TFO har skatteklass K.

 

Mer information om produkten