Sjukförsäkring via Privattandläkarna

Tillsammans med Privattandläkarna kan vi erbjuda en kompletterande sjukförsäkring för dig och dina anställda. Här kan du även läsa mer om produkten. Längst ned på sidan kan du läsa mer om ersättningsnivåer och beräkna ersättning och pris på din och dina anställdas försäkringar.  

Varför kompletterande sjukförsäkring?

Långtidssjukskrivna förlorar i genomsnitt var femte månadslön. Högavlönade förlorar betydligt mer. Med en kompletterande sjukförsäkring kan du som arbetsgivare till viss del kompensera inkomstbortfallet.

Tecknar du en sjukförsäkring för dig och dina anställda betyder det så mycket mer än bara ekonomisk trygghet vid långtidssjukdom. Ingår den i förmånspaketet blir det också ett argument i kampen om kompetens.

Sjukförsäkring via Privattandläkarna kan komplettera ersättningen från Försäkringskassan och eventuella andra försäkringar upp till 90 procent av den normala lönen. Man har rätt till ersättning om arbetsförmågan är nedsatt med minst 25 procent och ersättningen är relaterad till graden av sjukskrivning. Ersättningen betalas ut efter en karenstid på tre månader retroaktivt från dag 15. 

Sjukförsäkringen ger en månadsersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga. Det spelar alltså ingen roll om anledningen till att man inte kan jobba beror på sjukdom eller olycksfall.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Den totala ersättningen från socialförsäkringen, arbetsgivarägda försäkringar och privata försäkringar får maximalt uppgå till 90 % av den normala lönen. Ersättningen beror även på anmäld lön och graden av arbetsoförmåga. Som ägare kan man maximalt få 108 % av den normala lönen. Det finns olika ersättningsnivåer att välja på i Privattandläkarnas sjukförsäkring. Läs mer om ersättningsnivåer nedan.

Vad kostar en sjukförsäkring?

Vad en sjukförsäkring kostar beror bland annat på ålder, lön och om man är man eller kvinna. Du kan räkna ut ersättning och pris nedan.

Har du frågor om vad du bör tänka på för just dig och dina anställda? Du kan då ringa din försäkringsförmedlare via Privattandläkarna, Mercer, genom att ringa 08-505 309 50 eller mejla gruppservice@mercer.com.

 Ansök om försäkring för dig och dina anställda

Pil Hoeger Läs mer om ersättningsnivåer och se vad din sjukförsäkring skulle kosta nedan.

Ersättningsnivåer

Läs mer om olika typer av ersättningsnivåer i sjukförsäkringen. Välj ersättningsnivå för dig och dina anställda innan du ansöker.

Beräkna ersättning och pris

Här kan du enkelt räkna ut vad en försäkring för dig och dina anställda skulle kosta beroende på ersättning.