Välj ersättning

Innan du ansöker om försäkring för dig och dina anställda ska du bestämma vilken ersättningsnivå du vill att sjukförsäkringen ska ha. I denna sjukförsäkring kan du välja på tre olika nivåer som ger olika ersättningar (för samma lön) och därmed även kostar olika. Du kan jämföra priser och ersättningar på de olika ersättningsnivåerna här.

Det finns olika sätt att beräkna försäkringsbeloppet på: ITP-nivå, Maxnivå och Konsolideringsnivå. Försäkringsbeloppet motsvarar det belopp som faller ut månadsvis från sjukförsäkringen vid arbetsoförmåga. Priset varierar för de olika ersättningsnivåerna.

Har du frågor om vad du bör tänka på för just dig och dina anställda? Du kan då ringa din försäkringsförmedlare via Privattandläkarna, Håkan Borg på Mercer, genom att ringa 08 505 30827 eller mejla gruppservice@mercer.com.

Såhär räknar de olika ersättningsnivåerna:

Max-nivå: är det försäkringsbelopp som maximalt kan utbetalas. Max-nivå ger en högre nivå än ITP-nivå, maximalt 90 % av lönen (inklusive utbetalningen från Försäkringskassan).

ITP-nivå: är det försäkringsbelopp som motsvarar den sjukersättningsnivå som utbetalas till privatanställda tjänstemän som omfattas av ITPs sjukpension. Till denna ersättning tillkommer utbetalningen från Försäkringskassan.

Konsolideringsnivå: Ägare och delägare* kan teckna sjukförsäkring upp till 108 % av lönen upp till 7,5 prisbasbelopp, därefter 90 % av lönen upp till 20 inkomstbasbelopp och 70 % mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp, s.k. konsolideringssjuk.

* Med ägare avses:

§ i aktiebolag, individ som ensam eller tillsammans med make, sambo, registrerad partner, förälder eller barn till honom/henne (direkt eller genom ägarbolag) äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget,

§ i handelsbolag och kommanditbolag, samtliga ägare,

§ i företag som inte är juridisk person, samtliga ägare, samt

§ make/maka till någon av ovanstående personer. 

Ersättningsnivåer

Vid sjukpenning

Beviljas du sjukpenning från Försäkringskassan får du också sjukersättning från oss. Beviljas du hel sjukpenning från Försäkringskassan blir sjukersättningen från oss:

ITP-nivå

Din årslön i kronor

Sjukdag

Från din sjukförsäkring

0 - 336 000

91 - 360

10 %

336 001 - 1 230 000

91 - tillsvidare

65 %

1 230 001 - 1 845 000

91 - tillsvidare

32,5 %


Max-nivå

Din årslön i kronor

Sjukdag

Från din sjukförsäkring

0 - 336 000

91 - tillsvidare

10 %

336 001 - 1 230 000

91 - tillsvidare

90 %

1 230 001 - 1 845 000

91 - tillsvidare

70 %


Konsolideringsnivå (för dig som är ägare eller delägare)

Din årslön i kronor

Sjukdag

Från din sjukförsäkring

0 - 336 000

91 – tillsvidare

28 %

336 001 - 1 230 000

91 - tillsvidare

90 %

1 230 001 - 1 845 000

91 - tillsvidare

70 %

 

Vid Sjuk- och aktivitetsersättning

Beviljas du sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan får du också sjukersättning från oss. Beviljas du hel sjukersättning från Försäkringskassan blir sjukersättningen från oss:

Din årslön i kronor

ITP-nivå

Max-nivå

Konsolideringsnivå

0 - 336 000

15 %

25 %

43 %

336 001 - 1 230 000

65 %

90 %

90 %

1 230 001 - 1 845 000

32,5 %

70 %

70 %

 

 

Pil VaensterLäs mer om Privattandläkarnas sjukförsäkring

Pil VaensterRäkna ut ersättning och pris för dig och dina anställda