Sjukförsäkring via socialförsäkringen

Här kan du läsa mer om skyddet från socialförsäkringen. 

I Sverige har vi ett grundläggande skydd vid sjukdom, det så kallade socialförsäkringssystemet. Det innebär bland annat att man kan få ersättning från Försäkringskassan när man blir sjuk.

Socialförsäkringen delar upp ersättningar i olika sjukperioder. Nedan förklarar vi hur ersättningen ser ut beroende på tidsperiod.