Välkommen till din gruppförsäkring via Privattandläkarna!

Som medlem i Privattandläkarna har du möjligheten att ansöka om förmånliga försäkringar. Här kan du läsa om samhällets skydd vid sjukdom och få information som hjälper dig att bedöma ditt och dina anställdas behov av en kompletterande sjukförsäkring. Utöver sjukförsäkringen har du möjlighet att läsa och ansöka om en förenklad liv- och olycksfallsförsäkring anpassad för de anställda på ditt företag (TGL-TFO).

Sjukförsäkring - ekonomisk trygghet om du blir sjukskriven

Välkommen till din gruppförsäkring!

Som medlem i Privattandläkarna kan du på denna hemsida läsa om samhällets skydd vid sjukdom samt ansöka om en kompletterande sjukförsäkring för dig och dina anställda. 

Sjukförsäkring - ekonomisk trygghet vid sjukdom

En kompletterande sjukförsäkring från Movestic kan minska inkomstbortfallet vid en längre tids sjukdom genom att den kompletterar ersättningen man får från Försäkringskassan. 

Genom att läsa mer om samhällets skydd hoppas vi på att du i större grad kan bedöma ditt och dina anställdas behov av en kompletterande sjukförsäkring. 

Har du frågor om vad du bör tänka på för just dig och dina anställda? Du kan då ringa din försäkringsförmedlare via Privattandläkarna, Mercer, genom att ringa 08-505 309 50 eller mejla gruppservice@mercer.com

 Pil Hoeger Läs mer om sjukförsäkring